TGW เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและแก้ปัญหาระบบจัดการที่จอดรถ

Enhanced Security System for the House Or Office with CCTV Camera Surveillance

With the progress of civilization comes many threats and one of them is the threat of theft and vandalism. Luckily, we have sophisticated surveillance systems that use cameras 24x7 to keep watch on the premises. This is why CCTVs are becoming so popular in apartments and individual houses.

Enhanced Security System for the House Or Office with CCTV Camera Surveillance 1

One has to choose the right camera for keeping a watch over the house. The CCTV Camera Dealer in Delhi has wonderful offerings that you should check out in case you have interest. These cameras have high-end capabilities that allow you to watch them with your cell phone.

But, they must meet the basic requirements some of which you see below.Capable of withstanding the elementsSince we place the cameras out in the open, they should have the capacity to withstand the elements such as the rain and the sunshine. The material of the camera should be tough.

If you live in Delhi, check what your options are from the CCTV Camera Dealer in Delhi. They have low-end cameras and high-end ones have good material.Strong enough to withstand vandalismAgain, since the cameras are out in the open, people who pass by will get the temptation to tamper with them.

Though we can avoid this almost entirely by placing it in a high place, there is the chance that someone might get to it. So, it is better if it were solidly fixed.Wi-Fi connectivityOnce we connect the camera to the Wi-Fi it allows users to connect using the cell phone alone.

Enhanced Security System for the House Or Office with CCTV Camera Surveillance 2

This helps the people control the camera and track it through the cell phone. Many users can access the camera system and watch it individually. Use a CCTV Camera to protect everything you love so dearly.

Ability to zoomThe camera must have the capacity to zoom. This is important since it helps identify people and vehicles. If the camera does not pick out the details clearly, then half of its functionality remains lost.

Set up a Home Security System that covers the entire house and gardens.Good resistance against corrosionWe place the camera in the open and the chances are it will get wet. If the material is not corrosion resistance, then the camera will not last long.

Resistance to combustion and shockChances of the camera getting knocked about are high. So, it must have good capacity to withstand shocks. The utility of the CCTV Camera is high.

And, it must always be in pristine working condition. Must have long uninterrupted lifeThe life of the camera must be long, at least for five years. Buy a camera that has a warranty period of five years at least.

Also, read the customer feedback to see if there are any negative reports on the brand. If there are, choose another brand. You can design the Home Security System in the way you want.

This means you can have as many cameras and sensors as you want. Further, you may place them in any position around the house. By placing them in a strategic position, you can minimise the number of cameras needed.

Mobile Network Booster is offering a wide range of Cell Phone Repeater in Delhi, Mobile Network Booster Dealaer In Delhi ,We Provides Cell Phone Singnal 2G/ 3G/4G CDMA, Cell Phone Signal Repeaters at affordable rates. Call at 9711170807 RELATED QUESTION How do I find cheap and reliable e-cigarette suppliers in China? Importing Electronic Cigarettes from ChinaElectronic cigarettes are one of the few products that could be considered a home grown product in China.

Since the first units rolled off the assembly lines in Shenzhen about 10 years ago, the electronic cigarettes have presented itself as a serious alternative to smokers that still want to take a puff now and then.However, e-cigarettes are still a topic of high level controversy, and regulations are still on the drawing board in both the US and EU. The product is also lethal if not manufactured according to the relevant safety standards.

Keep reading and we explain why. Electronic Cigarette Manufacturers in China Theres only one place in the world to go if youre looking for electronics, the Guangdong province. Roughly 87% of the Electronic cigarettemanufacturers based here.

Of these, the majority isbased in Shenzhen, a city bordering Hong Kong. But there are also quite a few suppliers located in Dongguan, Huizhou and Zhongshan all of which are also based in Guangdong province. The industry jump started in 2010 and 2011 when hundreds of new suppliers starting manufacturing and trading (thats two different things) electronic cigarettes.

This was before most western government had yet reacted to the influx of this, still controversial, product. Ill get to that in a bit.A lot of suppliers caught on this trend and started trading electronic cigarettes, rather than manufacturing the product themselves.

If you browse a site youll quickly notice that most suppliers are mere traders, with very little registered capital (ranging from RMB 30,000 to 100,000). Stay away from these suppliers. They cant offer a better price.

They can rarely offer smaller volumes and certainly not smaller volumes of electronic cigarettes that are compliant with EU andUS product certification standards. What they can offer is an extra, non-transparent, layer between you and the actual manufacturer. A manufacturer you know nothing about.

Components and Product Specifications Theres no universal definition of good quality. Instead, you need to know what defines good quality. As with every product, there are certain features and parameters thatdefines the quality standardof an electronic cigarette.

To begin with, there are 4 main categories of electroniccigarettes:1. Rechargeable Electronic Cigarettes 2. Disposable Electronic Cigarettes (Non-Rechargeable) 3.

E-Go Electronic Cigarettes 4. Personal Vaporizers Product specifications vary between the different types of electronic cigarettes. For example, you dont need to bother with E-liquid cartridges if youre purchasing Disposable Electronic Cigarettes.

But there are still a number of common quality factors that buyers should take into consideration when selecting a product: Cartridge Puffs: 200 500 Cartridge Capacity: 1.X ml Child-proof spring switch: Yes / No Body material: Mouthpiece material: LED: Yes / No Charger type: USB Battery Capacity: XXX mAh Weight: XXg Working voltage: 3.X 3.

X VBatteryMost suppliers can offer batteries of different capacities. Its a critical component, since the number of puffs is limited not only by the E-liquid, but also the battery capacity. The relation between the battery capacity and the number of puffs is something like this: 650mah: 600-650 puffs 900mah: 800-850 puffs 1100mah:1000-1050 puffs Theres also a limit to the battery life.

However, the battery shall be rechargeable at least 300 times. Charger Most suppliers offer both USB chargers and Power socket chargers. Id go for the USB charger.

The voltage in a power socket is much higher than the voltage in a USB socket (around 5 V). An overloaded power socket charger can cause personal injury and outbreak of fire. Ive seen it happen.

On the other hand, an overcharged USB is likely to result in little more than a voltage drop or cut. That wont kill anyone or burn down a house.E-liquidsThe E-liquid, or E-juice, is the active substance in the electronic cigarettes and usually contains the following: Propylene glycol Vegetable glycerin Nicotine Flavorings However, theres no set standard of what substances E-liquid shall contain, not to mention the content of each substance.

This is also a current topic of debate among regulators around the world, particularly in the European Union and United States.In the European Union, the legal situation is more fragmented. So far, theres no EU wide product safety standard that applies specifically to electronic cigarettes.

However, EU states have implemented their own regulations. As of today, its legal to import and sell electronic cigarettes and liquids with nicotine in the following EU countries: United Kingdom Germany Italy Poland Ireland Latvia Lithuania Still, electronic cigarettes are still a topic of debate and further regulations are to be expected. This post could be outdated two weeks from now, so make sure youread up on the current regulationsbefore you import electronic cigarettes or e-liquids from China.

In Australia, electronic cigarettes are regulated on a state level. Recently, Western Australia banned imports and sales of electronic cigarettes of all kinds. While imports are still legal for personal use, Australian importers better stay away from electronic cigarettes altogether.

Product Certification Requirements Even though regulations specifically for electronic cigarettes are still on the drawing board, in both Europe and America, that is not saying that product certification standards dont apply to the hardware. Electronic cigarettes are subject to certification standards regulating electronic products. These include the following:European Union RoHS (Assembled product & individual components) CE (Assembled product & individual components) REACH (Mouthpiece & plastic case) Need a helping hand?

When you order a Starting Package we source Electronic cigarette suppliers able to show previous compliance, and guide you step-by-step through the whole ordering process. There are several reported casesof e-cigarettes exploding and catching fire. Keep in mind the importer is always held responsible, in case a product causes personal injury or property damage.

Ensuring product certification compliance is always critical when importing from China.

HOT PRODUCTS
ไม่มีข้อมูล
GET IN TOUCH WITH US
บทความที่แนะนำ
เคส
How to Setup Audio Detection with Your Security Camera System | 3G Mobile CCTV
How to Setup Audio Detection with Your Security Camera System | 3G Mobile CCTV
Audio Detection is a feature that can be a very reliable way to capture a conversation or other important sounds that need to be recorded. It allows a security camera with a built-in microphone or audio input to trigger recording when sound is detected. You no longer have to rely on video-based motion detection to try and capture audio of an event and missing out on everything that was said. With audio detection you can even capture video/audio when persons are conversing outside the cameras field of view, but near enough to activate audio detection. You can finely adjust the sensitivity and threshold settings to decrease your storage needs. In this guide, we show you how to setup and use audio detection with surveillance cameras purchased from CCTV Camera World. With Audio Detection you can set up alerts and triggers like you would for traditional video detection. Email, buzzer, and alarm upload features are all supported when an audio event is detected allowing you to be notified immediately. This can save you a lot of time of having to sift through hours of continuous audio/video looking for a small segment of conversation or sound. What do you need for Audio Detection to work? An IP security camera with built-in microphone Or an IP camera with audio input for a security camera microphone (microphone not included) A compatible NVR system that supports audio detectionHow is the Audio Detection setup? 1. Mount The Camera or Microphone to Capture Good Sound and Picture It is important that you mount the camera strategically to capture good video and audio. This includes making sure that the camera or microphone is not near constant background noise that will trigger audio detection and create false alerts. Conversely ensure that the audio device is close enough to capture the desired recording. Keep in mind that sensitivity settings can be adjusted and fine tuned for most applications. Mount the camera pointed in a direction and angle where the sound will be coming from to avoid missing out on important footage. 2. Enable Audio Detection on The NVR Navigate by right clicking and then using the Main Menu button Login to the DVR using the graphical password or username and password Go to the Setting section on the bottom row and click Event On the left-hand side click the Audio Detect tab To enable Audio Detection to make sure you tick the checkbox labeled Intensity Change and click apply The Enable Input Abnormality option is meant to detect when audio has stopped working or been compromised by vandalism.3. Finely Adjust Your Audio Detection Settings Under the Intensity Change text box you will find there are two bars for adjustment: Sensitivity It is important to change as this setting will increase or decrease the amount of sound required to trigger an event Threshold This setting should be left alone unless you find it producing too many false alerts or no alerts at all. It greatly modifies the settings and can be difficult to adjust. 4. Select The Event Trigger Settings According To Your Needs After you have your camera and recorder detecting the audio its important to make sure you set up the proper schedule and events to trigger after audio is detected. Open the Period setting to set the schedule for the camera to detect audio Record Channel can be selected if you want to record video for that channel, or additional channels you have connected to your recorder Post record is the amount of time to record after the audio event has ended Alarm out provides an option to sound an optional alarm that is connected to the recorder if the NVR supports it.Latch is not pertinent to audio detection Snapshot allows you to capture a snapshot of the scene in the video Other features include Push notifications, Email, or Buzzer that are useful for alerting yourself if you would like. To buy the best NVR & IP CCTV Camera with audio support at the very affordable price, visit us now! Get updated with us by following us on Social Media. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, PinterestRelated Source: html. RELATED QUESTION How do I find cheap and reliable e-cigarette suppliers in China? Importing Electronic Cigarettes from ChinaElectronic cigarettes are one of the few products that could be considered a home grown product in China. Since the first units rolled off the assembly lines in Shenzhen about 10 years ago, the electronic cigarettes have presented itself as a serious alternative to smokers that still want to take a puff now and then.However, e-cigarettes are still a topic of high level controversy, and regulations are still on the drawing board in both the US and EU. The product is also lethal if not manufactured according to the relevant safety standards. Keep reading and we explain why. Electronic Cigarette Manufacturers in China Theres only one place in the world to go if youre looking for electronics, the Guangdong province. Roughly 87% of the Electronic cigarettemanufacturers based here. Of these, the majority isbased in Shenzhen, a city bordering Hong Kong. But there are also quite a few suppliers located in Dongguan, Huizhou and Zhongshan all of which are also based in Guangdong province. The industry jump started in 2010 and 2011 when hundreds of new suppliers starting manufacturing and trading (thats two different things) electronic cigarettes. This was before most western government had yet reacted to the influx of this, still controversial, product. Ill get to that in a bit.A lot of suppliers caught on this trend and started trading electronic cigarettes, rather than manufacturing the product themselves. If you browse a site youll quickly notice that most suppliers are mere traders, with very little registered capital (ranging from RMB 30,000 to 100,000). Stay away from these suppliers. They cant offer a better price. They can rarely offer smaller volumes and certainly not smaller volumes of electronic cigarettes that are compliant with EU andUS product certification standards. What they can offer is an extra, non-transparent, layer between you and the actual manufacturer. A manufacturer you know nothing about. Components and Product Specifications Theres no universal definition of good quality. Instead, you need to know what defines good quality. As with every product, there are certain features and parameters thatdefines the quality standardof an electronic cigarette. To begin with, there are 4 main categories of electroniccigarettes:1. Rechargeable Electronic Cigarettes 2. Disposable Electronic Cigarettes (Non-Rechargeable) 3. E-Go Electronic Cigarettes 4. Personal Vaporizers Product specifications vary between the different types of electronic cigarettes. For example, you dont need to bother with E-liquid cartridges if youre purchasing Disposable Electronic Cigarettes. But there are still a number of common quality factors that buyers should take into consideration when selecting a product: Cartridge Puffs: 200 500 Cartridge Capacity: 1.X ml Child-proof spring switch: Yes / No Body material: Mouthpiece material: LED: Yes / No Charger type: USB Battery Capacity: XXX mAh Weight: XXg Working voltage: 3.X 3.X VBatteryMost suppliers can offer batteries of different capacities. Its a critical component, since the number of puffs is limited not only by the E-liquid, but also the battery capacity. The relation between the battery capacity and the number of puffs is something like this: 650mah: 600-650 puffs 900mah: 800-850 puffs 1100mah:1000-1050 puffs Theres also a limit to the battery life. However, the battery shall be rechargeable at least 300 times. Charger Most suppliers offer both USB chargers and Power socket chargers. Id go for the USB charger. The voltage in a power socket is much higher than the voltage in a USB socket (around 5 V). An overloaded power socket charger can cause personal injury and outbreak of fire. Ive seen it happen. On the other hand, an overcharged USB is likely to result in little more than a voltage drop or cut. That wont kill anyone or burn down a house.E-liquidsThe E-liquid, or E-juice, is the active substance in the electronic cigarettes and usually contains the following: Propylene glycol Vegetable glycerin Nicotine Flavorings However, theres no set standard of what substances E-liquid shall contain, not to mention the content of each substance. This is also a current topic of debate among regulators around the world, particularly in the European Union and United States.In the European Union, the legal situation is more fragmented. So far, theres no EU wide product safety standard that applies specifically to electronic cigarettes. However, EU states have implemented their own regulations. As of today, its legal to import and sell electronic cigarettes and liquids with nicotine in the following EU countries: United Kingdom Germany Italy Poland Ireland Latvia Lithuania Still, electronic cigarettes are still a topic of debate and further regulations are to be expected. This post could be outdated two weeks from now, so make sure youread up on the current regulationsbefore you import electronic cigarettes or e-liquids from China.In Australia, electronic cigarettes are regulated on a state level. Recently, Western Australia banned imports and sales of electronic cigarettes of all kinds. While imports are still legal for personal use, Australian importers better stay away from electronic cigarettes altogether. Product Certification Requirements Even though regulations specifically for electronic cigarettes are still on the drawing board, in both Europe and America, that is not saying that product certification standards dont apply to the hardware. Electronic cigarettes are subject to certification standards regulating electronic products. These include the following:European Union RoHS (Assembled product & individual components) CE (Assembled product & individual components) REACH (Mouthpiece & plastic case) Need a helping hand? When you order a Starting Package we source Electronic cigarette suppliers able to show previous compliance, and guide you step-by-step through the whole ordering process. There are several reported casesof e-cigarettes exploding and catching fire. Keep in mind the importer is always held responsible, in case a product causes personal injury or property damage. Ensuring product certification compliance is always critical when importing from China.
Secure Your Property with CCTV Camera Security Surveillance Systems
Secure Your Property with CCTV Camera Security Surveillance Systems
CCTV cameras are renowned for being a tested and trusted security measure for keeping properties and our loved ones safe and secured. And like most technological innovations, this security surveillance system offers a lot of benefits and has its attendant disadvantages. However, the plethora of advantages these systems provide far outweigh their disadvantages. Therefore it has continued to garner popularity as the most preferred choice in the Security Surveillance Camera Industry.CCTV Security Surveillance System in School BusWith the advent of wireless networking technology and IP based security cameras, school bus surveillance has been revolutionized. Security surveillance systems equipped with audio and video functionality are being incorporated into school buses for remote monitoring. And schools are now better able to respond instantly (in real time) to incidents, and the reviewing of bus footage can be done immediately.This CCTV monitoring for school bus helps to protect the bus, the children, and the driver in various scenarios. By installing these systems in buses, drivers can better keep an eye on the children while driving to or from school; traffic rules are better adhered to by the bus driver and other road users with proof being available in cases of default. Key FeaturesSurveillance systems come fitted with various features. Some of the most important ones include: Night vision CCTV (low light viewing) Style Adjustability Rain resistance Wiring Web access High-definition picture and video quality with a good record storage capacityBenefitsThe camera remains one of the amazing breakthroughs of modern technology, and the merits of installing a surveillance security system are largely irrefutable. Some of these benefits have been detailed below: For theft, vandalism, and other crime preventionThis is the most evident advantage of CCTV camera security surveillance systems. And immediately these systems are installed and operational, their effect can be felt almost instantaneously irrespective of the location where the camera has been placed. These systems deter criminal and mischief-makers from coming too close to your property and causing harm for fear of having their identity captured. To monitor activitiesCCTV cameras come in different shapes and sizes and can be placed in almost any environment, depending on the need. Properties with this surveillance system can monitor activities happening around and inside them, keep track of visitors entry and exit time, detect suspicious activities, and keep people in check. To gather evidence and arrive at the sensible conclusions.In legal scenarios, footage from security cameras can be presented showing the actions and words of the concerned persons during the ensuing event or the series of happenings. Such evidence is very helpful in the court of law as well as in domestic cases as they help people reach the right decisions. To keep records of everything.Security surveillance systems record and document everything they focus on and store these records accordingly. These records can be accessed at any time needed, and this is very handy when the investigation of an event is required. Remote monitoringIn high-grade security surveillance systems, the surveillance feed activities can be monitored remotely over the internet from any part of the worldInstalling a CCTV camera security surveillance system is not without its complications and is a job best left to the professionals. 3G Mobile CCTV has professional, trained, and experienced technicians that can resolve all surveillance security system issues ranging from installations issues to electrical issues and the most crucial of all identification issues. Our CCTV software has a very user-friendly interface, and our IP camera recording software also affords you great ease in monitoring and recording footage as well as viewing up to 100 different camera feeds on one monitor. Let us keep watch over your property today by offering you the best CCTV security surveillance system RELATED QUESTION How do I find cheap and reliable e-cigarette suppliers in China? Importing Electronic Cigarettes from ChinaElectronic cigarettes are one of the few products that could be considered a home grown product in China. Since the first units rolled off the assembly lines in Shenzhen about 10 years ago, the electronic cigarettes have presented itself as a serious alternative to smokers that still want to take a puff now and then.However, e-cigarettes are still a topic of high level controversy, and regulations are still on the drawing board in both the US and EU. The product is also lethal if not manufactured according to the relevant safety standards. Keep reading and we explain why. Electronic Cigarette Manufacturers in China Theres only one place in the world to go if youre looking for electronics, the Guangdong province. Roughly 87% of the Electronic cigarettemanufacturers based here. Of these, the majority isbased in Shenzhen, a city bordering Hong Kong. But there are also quite a few suppliers located in Dongguan, Huizhou and Zhongshan all of which are also based in Guangdong province. The industry jump started in 2010 and 2011 when hundreds of new suppliers starting manufacturing and trading (thats two different things) electronic cigarettes. This was before most western government had yet reacted to the influx of this, still controversial, product. Ill get to that in a bit.A lot of suppliers caught on this trend and started trading electronic cigarettes, rather than manufacturing the product themselves. If you browse a site youll quickly notice that most suppliers are mere traders, with very little registered capital (ranging from RMB 30,000 to 100,000). Stay away from these suppliers. They cant offer a better price. They can rarely offer smaller volumes and certainly not smaller volumes of electronic cigarettes that are compliant with EU andUS product certification standards. What they can offer is an extra, non-transparent, layer between you and the actual manufacturer. A manufacturer you know nothing about. Components and Product Specifications Theres no universal definition of good quality. Instead, you need to know what defines good quality. As with every product, there are certain features and parameters thatdefines the quality standardof an electronic cigarette. To begin with, there are 4 main categories of electroniccigarettes:1. Rechargeable Electronic Cigarettes 2. Disposable Electronic Cigarettes (Non-Rechargeable) 3. E-Go Electronic Cigarettes 4. Personal Vaporizers Product specifications vary between the different types of electronic cigarettes. For example, you dont need to bother with E-liquid cartridges if youre purchasing Disposable Electronic Cigarettes. But there are still a number of common quality factors that buyers should take into consideration when selecting a product: Cartridge Puffs: 200 500 Cartridge Capacity: 1.X ml Child-proof spring switch: Yes / No Body material: Mouthpiece material: LED: Yes / No Charger type: USB Battery Capacity: XXX mAh Weight: XXg Working voltage: 3.X 3.X VBatteryMost suppliers can offer batteries of different capacities. Its a critical component, since the number of puffs is limited not only by the E-liquid, but also the battery capacity. The relation between the battery capacity and the number of puffs is something like this: 650mah: 600-650 puffs 900mah: 800-850 puffs 1100mah:1000-1050 puffs Theres also a limit to the battery life. However, the battery shall be rechargeable at least 300 times. Charger Most suppliers offer both USB chargers and Power socket chargers. Id go for the USB charger. The voltage in a power socket is much higher than the voltage in a USB socket (around 5 V). An overloaded power socket charger can cause personal injury and outbreak of fire. Ive seen it happen. On the other hand, an overcharged USB is likely to result in little more than a voltage drop or cut. That wont kill anyone or burn down a house.E-liquidsThe E-liquid, or E-juice, is the active substance in the electronic cigarettes and usually contains the following: Propylene glycol Vegetable glycerin Nicotine Flavorings However, theres no set standard of what substances E-liquid shall contain, not to mention the content of each substance. This is also a current topic of debate among regulators around the world, particularly in the European Union and United States.In the European Union, the legal situation is more fragmented. So far, theres no EU wide product safety standard that applies specifically to electronic cigarettes. However, EU states have implemented their own regulations. As of today, its legal to import and sell electronic cigarettes and liquids with nicotine in the following EU countries: United Kingdom Germany Italy Poland Ireland Latvia Lithuania Still, electronic cigarettes are still a topic of debate and further regulations are to be expected. This post could be outdated two weeks from now, so make sure youread up on the current regulationsbefore you import electronic cigarettes or e-liquids from China.In Australia, electronic cigarettes are regulated on a state level. Recently, Western Australia banned imports and sales of electronic cigarettes of all kinds. While imports are still legal for personal use, Australian importers better stay away from electronic cigarettes altogether. Product Certification Requirements Even though regulations specifically for electronic cigarettes are still on the drawing board, in both Europe and America, that is not saying that product certification standards dont apply to the hardware. Electronic cigarettes are subject to certification standards regulating electronic products. These include the following:European Union RoHS (Assembled product & individual components) CE (Assembled product & individual components) REACH (Mouthpiece & plastic case) Need a helping hand? When you order a Starting Package we source Electronic cigarette suppliers able to show previous compliance, and guide you step-by-step through the whole ordering process. There are several reported casesof e-cigarettes exploding and catching fire. Keep in mind the importer is always held responsible, in case a product causes personal injury or property damage. Ensuring product certification compliance is always critical when importing from China.
ไม่มีข้อมูล
เซินเจิ้น TGW Technology Co. , Ltd เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการควบคุมการเข้าออกชั้นนำสำหรับระบบจอดรถอัจฉริยะของยานพาหนะ ระบบจดจำป้ายทะเบียนและประตูหมุนควบคุมการเข้าออกสำหรับคนเดินเท้าและเทอร์มินัลจดจำใบหน้า
ไม่มีข้อมูล
ติดต่อเรา

เซินเจิ้น TigerWong Technology Co.,Ltd

โทร: +86 0755-23773884 

E-mail: info@sztigerwong.com

เพิ่ม: ห้อง 601-605 อาคาร 6, 1980 สวนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

           

ลิขสิทธิ์ © 2021 Shenzhen TigerWong Technology Co.,Ltd  | แผนผังเว็บไซต์
chat online
Please message us and we’ll be sure to respond ASAP, what product you intrested in?